Στο Twitter o ELKE του Οικονομικού Πανεπιστημίου έχει πλέον σελίδα

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ απέκτησε δική του επίσημη σελίδα στο Twitter.
Ακολουθήστε μας στο https://twitter.com/rcaueb και ενημερωθείτε για προκηρύξεις και αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, ανακοινώσεις και προκηρύξεις του Ειδικού Λογαριασμού.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s