Επιπλέον Εργαστήρια

Δευτέρα & Παρασκευή 15:00-17:00 με τον κ. Γ. Αγγελόπουλο όπου σε πρώτη φάση δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα κάνετε μαζί επανάληψη στο σύνολο της ύλης του σχεδίου μαθήματος Ενότητα Β.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s