Εκπαίδευση στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες στο Excel 2007

Παρακαλώ πολύ για να είναι ενεργοποιημένο το activex ανοίξτε τα παρακάτω hyperlinks στον internet Explorer:

Συγκεντρωτικός Πίνακας I: Ξεκινήστε με τις αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Excel 2007.

Συγκεντρωτικός Πίνακας II: Φιλτράρισμα δεδομένων αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα σε Excel 2007.

Συγκεντρωτικός πίνακας III: Υπολογισμός δεδομένων σε αναφορές συγκεντρωτικού πίνακα στο Excel 2007.

Στα παραπάνω μαθήματα στην καρτέλα που ανοίγει στον περιηγητή σας θα παρατηρήσετε ότι στην αριστερή πλευρά υπάρχουν οι επιλογές της ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ στην οποία στο τέλος βρίσκεται η Πρακτική Εξάσκηση την οποία πρέπει να εκτελέσετε.

Καλή Επιτυχία

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s