Μαθήματα Ωρολόγιο

Η σημερινή διάλεξη Δευτέρα 29/10/2012 του κ. Αγγελόπουλου καθώς και αυτή της 9/11/2012 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s