Εργασίες

Αφού επιλέξετε ένα από τα κάτωθι θέματα θα παραδώσετε report τουλάχιστο 20 σελίδες και 3 power point slides για τους συναδέλφους σας. Θα αναμένω την επιλογή σας το συντομότερο
Τα βασικά διαθέσιμα θέματα είναι:

· Ολοκληρωμένες Λύσεις τις πληροφορικής για Επιχειρήσεις: Ανάπτυξη των συστημάτων Enterprise Resource Planning, Materials Requiremen t/Resource Planning, Enterpris e, Enterprise Governance & Ris k ManagementETRM, Business Int elligence (βλέπετε διαφάνειες και βιβλιογραφία πρώτου μέρους μαθημάτωνaetospress.wordpress. com

· Business Intelligence, PMI’s, βάσεις δεδομένων OLAP, SQL, CUBES με εφαρμογή στο Excel

· Συνδεσιμότητα αναλυτική, διαχειριστική μεταξύ Excel & Reuters

· Συνδεσιμότητα αναλυτική, διαχειριστική μεταξύ Excel & Bloomberg

· Επιχειρησιακές λύσεις της πληροφορικής με βάση την προσομοίωση

· Επιχειρησιακές λύσεις της πληροφορικής με βάση τον γραμμικό προγραμματισμό (βελτιστοποίηση)

· Σύμπτυξη των βασικών ενοτήτων του Excel

Μπορείτε να επιλέξετε θέμα και να το συζητήσουμε μέσω video conference στο Google+ Hangout με όλα τα μέλη της ομάδας αφού κανονίσουμε συνάντηση ή μετά το μάθημα οπότε και θα σας διανεμηθεί υλικό.

Γενικά σε 1 εβδομάδα από την ανάληψη θέματος πρέπει να παραδοθεί draft και να το συζητήσουμε μέσω Google Hangout και μετά από αυτό σε άλλη 1 εβδομάδα παραδίδεται το τελικό κείμενο.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s