Νέος Διαχωρισμός Εργαστηρίων θα ισχύσει από 5 Νοεμβρίου

Παρακάτω δίδεται νέος διαχωρισμός τμημάτων που εξυπηρετεί καλύτερα της ανάγκες λόγω όγκου προσέλευσης και δυναμικότητας των Εργαστηρίων:
ΙΣΧΎΕΙ ΑΠΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

• ΔΕΥΤΕΡΑ
Α-E: ΩΡΑ 3-5 κ. Γ. Αγγελόπουλος, αίθουσα η/υ 3
Μ-Ρ: ΩΡΑ 5-7 κ. Π. Θεοδώρου, αίθουσα η/υ 3
• ΠΕΜΠΤΗ
Ζ-Λ: ΩΡΑ 5-7 Κ. Π. Θεοδώρου, αίθουσα η/υ 3
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σ-Ω: ΩΡΑ 3-5 κ. Γ.Αγγελόπουλος, αίθουσα η/υ 1

Με εκτίμηση

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s