Εργασίες

Παρακαλώ Άμεσα όσες ομάδες έχουν λάβει θέματα και υλικό να μου αποστείλουν ένα μήνυμα στο οποίο να αναφέρουν: το Θέμα, το Υλικό που έχουν λάβει, την Κατάσταση στην οποία βρίσκεται το report. Επίσης όσοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να στείλουν ένα αντίστοιχο μήνυμα με κενά τα προαναφερθέντα πεδία.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s