Βράβευση νικητών Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

2012 9 Νοεμβρίου, 18:00, αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκδήλωση γραφείου Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο facebook: https://www.facebook.com/events/474298259276424/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s