Παρουσίαση της Thomson Reuters υποχρεωτική παρουσία

Παρακαλώ πολύ μην ξεχάσετε ότι αύριο 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, στο μάθημα της Θεωρίας (Α24), θα γίνει η παρουσίαση από τον Οργανισμό Thomson Reuters του θέματος Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (Χρηματ/κά Μοντέλα: Analytics, data feeds etc…)& Συνδεσιμότητα του με το Excel. Επίσης θα παρουσιαστεί το acreditation της Thomson και η professional database του Οργανισμού μαζί με το assessment method.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s