Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Μοντέλων Πιστωτικού Κινδύνου με το MATLAB

Live Webinar στα ελληνικά, την Πέμπτη 29/11/2012 στις 15.00 (τοπική ώρα Ελλάδος).Παρακολουθήστε το Δωρεάν απο τον Η/Υ σας! με θέματα:
-Συστήματα πιστωτικής διαβάθμισης (Credit rating classification)
-Πίνακες μετάβασης (Transition matrices) και πιθανότητες αθέτησης (probabilities of default)
-Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Διάρκεια: 60 λεπτά
Εγγραφές: http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr73179.html?timezone=Europe%2FAthens

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s