Σήμερα η διάθεση της Ακαδημαϊκής Έκδοσης του Office 365

Απευθύνεται σε φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό, στο κόστος των 20€/έτος ή 79 ευρώ για μία συνδρομή τεσσάρων ετών. Η Microsoft προχώρησε επίσης στη διεθνή διάθεση των ανανεωμένων εκδόσεων της κλασσικής σουίτας γραφείου Office: Office 2013 για Οικιακή Χρήση και Μαθητές, Office 2013 για Οικιακή Χρήση και Μικρές Επιχειρήσεις και Office Professional 2013. Η διεθνής διάθεση του Office 365 για Επιχειρήσεις θα ξεκινήσει στις 27 Φεβρουαρίου.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s