Ερωτήσεις για βελτίωση βαθμολογίας

Πολλοί με έχουν ρωτήσει αν γίνεται να βελτιώσουν την βαθμολογία τους διότι δεν δήλωσαν ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή ζητούν ακύρωση του βαθμού τους από την γραμματεία (έχουν δικαίωμα έως 4 μαθήματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών) και επανεξετάζονται.Σημειώνεται ότι η εργασία συνεχίζει να λαμβάνεται υπόψη.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s