Δραχμή? υποτίμηση εσωτερική?

Για να φθάσουμε να βγούμε από το Ευρώ σημαίνει ότι βγαίνουμε και από την Ευρώπη (κανόνας) άρα στο ενδιάμεσο για μεγάλο διάστημα έλεγχος κεφαλαίων, υποσχετικές…

Δεν είναι ψέματα ότι κάποιοι θα κερδίσουν όταν βγούμε από το Ευρώ (κατά το κοντό τους το μυαλό) και είναι όσοι εισπράττουν σε συνάλλαγμα και έχουν κόστος-πληρώνουν σε εθνικό νόμισμα (βλέπε τουρισμός, ξενοδοχεία, ναυτιλία…υποτίθεται ότι κερδίζουν από ισοτιμία) Σε κάθε περίπτωση άμεσα ή έμμεσα χαμένοι θα έιναι όλοι καθώς θα πληγούν αφόρητα οι ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ… οι εταιρείες ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εισπράττουν σε εθνικό νόμισμα πληρώνουν σε συνάλλαγμα τις πρώτες ύλες -$) ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ καθώς μέσα από την ανακεφαλαιοποίηση και μέσω αυτών όλοι μας (να μην αναφέρω τα κανόνια και τις χρεωκοπίες πολλών επιχειρήσεων και τα δάνεια που θα χτυπήσουν κόκκινο) για όλα τα υπόλοιπα πολύ σύντομα βλέπε παρακάτω:

Τραπεζικός Τομέας ΜΕ € Με 25% Υποτιμημένη Δραχμή
Ενεργητικό 60 15
Υποθήκες / Ομόλογα Δημοσίου 60 15
Παθητικό 100 25
Κεφάλαιο 20 5
Αποτέλεσμα τεράστια μείωση κεφαλαίου και καταστροφή τραπεζών
Υποτίμηση με νέο Νομ. Δραχμή ~450-540 δρχ/€ 25%

Το παράδειγμα είναι αστείο και υπεραπλουστευμένο καθώς θα τιναχθεί στον αέρα η μόχλευση-και τα δάνειας τους (θα είναι σε συνάλλαγμα). Επίσης μην ξεχνάτε ότι τα δάνεια πολλών είναι τιτλοποιημένα και δεν πρόκειται να διαγραφούν παρά να πωληθούν σε ξένες εταιρίες οι οποίες θα γίνουν ιδιοκτήτες των υποθηκών- σπιτιών τους και τότε να δούμε κάτι αντίστοιχο με την subrime κρίση των ΗΠΑ.

https://aetospress.wordpress.com/2015/07/06/sp-estimations-for-grexit-drop-up-to-25-of-gdp-forexdrach-540dr1e/

https://aetospress.wordpress.com/2015/07/05/quiz-for-economists-greece/

https://aetospress.wordpress.com/2015/05/04/senarios-for-increase-in-collaterals-needed-by-ecb-for-ela-funding-in-case-of-greek-no-agreement/

https://aetospress.wordpress.com/2015/03/20/will-be-catastrofic-for-greece-to-go-out-of-euro-look-the-current-forex-drop-effect-on-our-trade-balance/

https://aetospress.wordpress.com/2015/03/04/greek-exit-from-the-eurozone-would-have-limited-direct-contagion-risks/

https://aetospress.wordpress.com/2015/03/01/ious-seem-unavoidable-solution-for-greek-liquidity-problems-as-discussed-by-cochrane-and-gs/

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s